ජලනල සඳහා

 • Copper-plated Pipe Hanger Strap

  තඹ ආලේපිත පයිප්ප හැන්ගර් පටිය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ තඹ ආලේපිත පයිප්ප එල්ලන පටි ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ඇත. ව්‍යුහාත්මකව 1/4 ″ සහ 3/16 ″ සිදුරු සහිත තඹ ආලේප කර ඇත.

 • UPC Plastic 90° Suspension Clamp Fastener

  යූපීසී ප්ලාස්ටික් 90 ° අත්හිටුවීමේ කලම්ප ගාංචු

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් 90 ° අත්හිටුවීමේ ක්ලැම්ප් ගාංචු යූපීසී අනුමත කර ඇත. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. තවද, ඔවුන්ගේ ඉළ ඇට නළය පුළුල් වන විට සහ ව්‍යුහාත්මකව හැකිලෙන විට නළය පහසුවෙන් හා නිහ ly ව ගමන් කිරීමට ඉඩ දෙයි.

 • Galvanized Pipe Hanger Strap

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප හැන්ගර් පටිය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප එල්ලන පටි ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ඇත. ව්‍යුහාත්මකව 1/4 ″ සහ 3/16 ″ සිදුරු සහිත තඹ ආලේප කර ඇත.

 • UPC Plastic 180° Suspension Clamp

  UPC ප්ලාස්ටික් 180 ° අත්හිටුවීමේ කලම්පය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් 180 ° අත්හිටුවීමේ කලම්ප යූපීසී අනුමත කර ඇත. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම, ඔවුන්ගේ ඉළ ඇට නළය පුළුල් වන විට හා හැකිලෙන විට නළය පහසුවෙන් හා නිහ ly ව ගමන් කිරීමට ඉඩ දෙයි.

 • Galvanized Pipe Hanger Strap Wave-Shaped

  ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප හැන්ගර් පටි තරංග හැඩැති

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ගැල්වනයිස් කරන ලද පයිප්ප එල්ලීමේ පටි තරංග හැඩයෙන් ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලබා ඇත. ඒවා සින්ක් 3/16 ″ සිදුරු වලින් ව්‍යුහාත්මකව ආලේප කර ඇත.

 • UPC Plastic Tube Clamp

  UPC ප්ලාස්ටික් ටියුබ් කලම්පය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් නල කලම්ප යූපීසී අනුමත කර ඇත. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම, ඔවුන්ගේ ඉළ ඇට නළය පුළුල් වන විට හා හැකිලෙන විට නළය පහසුවෙන් හා නිහ ly ව ගමන් කිරීමට ඉඩ දෙයි.

 • Plastic Pipe Hanger Strap

  ප්ලාස්ටික් පයිප්ප හැන්ගර් පටිය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් පයිප්ප එල්ලන පටි නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජොයිස්ට් හෝ රාෆ්ටර් වලින් නල එල්ලා තැබීමට ඉක්මන් හා ලාභදායී ආකාරයෙන් ය. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම ඒවා පොලිඑතිලීන් වලින් සාදා ඇත.

 • UPC Plastic Tube Insulator

  යූපීසී ප්ලාස්ටික් ටියුබ් පරිවාරකය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් නල පරිවාරක යූපීසී අනුමත කර ඇත. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම, ඔවුන්ගේ ඉළ ඇට නළය පුළුල් වන විට හා හැකිලෙන විට නළය පහසුවෙන් හා නිහ ly ව ගමන් කිරීමට ඉඩ දෙයි.

 • Copper-plated Bell Hanger for Suspending Stationary Non-insulated Pipelines

  ස්ථිතික පරිවරණය නොකළ නල මාර්ග අත්හිටුවීම සඳහා තඹ ආලේපිත බෙල් හැන්ගර්

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස, අපගේ තඹ ආලේපිත සීනුව එල්ලන යන්ත්‍ර සැලසුම් කර ඇත්තේ ස්ථිතික පරිවරණය නොකළ නල මාර්ග අත්හිටුවීම සඳහා ය. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම, ඒවාට කලම්ප ඉස්කුරුප්පු දෙකක් සහ ව්‍යුහාත්මකව සවි කරන ඉස්කුරුප්පු දෙකක් ඇතුළත් වේ.

 • UPC Plastic Half Clamp

  යූපීසී ප්ලාස්ටික් අර්ධ කලම්පය

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ ප්ලාස්ටික් අර්ධ කලම්ප යූපීසී අනුමත කර ඇත. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ. එසේම, ස්ථාපනය වේගවත් හා පහසුය.

 • Milford Hanger Used to Hang Copper Pipe from an Object

  මිල්ෆර්ඩ් හැන්ගර් වස්තුවකින් තඹ පයිප්ප එල්ලා තැබීමට භාවිතා කරයි

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවෙකු ලෙස, අපගේ මිල්ෆර්ඩ් එල්ලුම්කරුවන් වස්තුවකින් තඹ පයිප්ප එල්ලා තැබීමට යොදා ගනී. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ.

 • Adjustable Suspension Bracket

  සකස් කළ හැකි අත්හිටුවීමේ වරහන

  සමාගමේ වඩාත්ම තරඟකාරී එල්ලුම් කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස, අපගේ වෙනස් කළ හැකි අත්හිටුවීමේ වරහන් සැලසුම් කර ඇත්තේ කොටස් දෙකක සැලසුමකින් වන අතර එය ආරම්භක පෑස්සීමේ පරාසයකට ගැලපේ. ලොව පුරා, විශේෂයෙන් උතුරු ඇමරිකාවේ ඔවුන්ට විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ලැබී තිබේ.

123 ඊළඟ> >> පිටුව 1/3